Dzierzążnia, dnia 2018.10.29

 

Nr  ORG.0002.XL.2018

                                            Pan(i) ............................................

 

                                                zam. ........................................

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.     Otwarcie XL Sesji Rady Gminy

2.     Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy

3.     Podjęcie Uchwały Nr 259/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

4.     Podjęcie Uchwały Nr 260/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 261/XL/2018 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia

6.     Wolne wnioski i zapytania

7.     Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


                    Obrady XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 30 października 2018 roku  o godzinie 15.00  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-07 11:59:41
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 11:59:41
  • Liczba odsłon: 939
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174588]

przewiń do góry