Dzierzążnia,dn.2003.02.17

Wszyscy radni

Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzierzążnia.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku.

8. Zatwierdzenie projektów planów pracy na 2003 rok stałych komisji rady.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nowe Sarnowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stare Gumino w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubowie.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.

Obrady IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 25 lutego 2003 roku o godzinie 9°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 15:10:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-23 15:10:12
  • Liczba odsłon: 980
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174428]

przewiń do góry