Dzierzążnia, dnia  2012.04.25

 

 

Nr  ORG.0002.XIII.2012

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XIII Sesję  Rady  Gminy                              w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 95/XIII/2012 w sprawie w sprawie wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Cumino i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa

6.      Podjęcie Uchwały Nr 96/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

7.      Podjęcie Uchwały Nr 97/XIII/2012 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo- Nowe Gumino”

8.      Podjęcie Uchwały Nr 98/XIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

9.      Podjęcie Uchwały Nr 99/XIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Podjęcie Uchwały Nr 100/XIII/2012  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

11.  Podjęcie Uchwały Nr 101/XIII/2012 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierzążnia na lata 2012-2020”

12.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Dzierzążnia

13.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki                      i opieki nad dzieckiem  i rodziną za I-XII 2011 rok

14.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

15.  Wolne wnioski i zapytania,

16.  Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

         Obrady XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  7  maja   2012 roku  o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-03 11:07:58
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 11:07:58
  • Liczba odsłon: 751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181130]

przewiń do góry