Dzierzążnia, 2010.04.21

Nr  0052/XXXIII/2010

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

  

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zwołuję  XXXIII  Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.      Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 178/XXXIII/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu  i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia

6.      Podjęcie Uchwały Nr 179/XXXIII/2010 w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 180/XXXIII/2010 w sprawie dokonania zmian  podziału Gminy Dzierzążnia  na stałe obwody głosowania.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 181/XXXIII/2010 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300318W  w miejscowości  Nowa Dzierzążnia”   

9.      Podjęcie Uchwały Nr 182/XXXIII/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

  

Obrady XXXIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   27 kwietnia  2010  roku o godzinie  13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-07 08:42:46
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 08:42:46
  • Liczba odsłon: 866
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269911]

przewiń do góry