Dzierzążnia,dn.2008.11.25            

        Pan(i)     ......................................................

                                                                          zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XVIII Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.

3.      Podjęcie Uchwały Nr 101/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości ceny skupu żyta  stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego

4.      Podjęcie Uchwały Nr 102/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

5.      Podjęcie Uchwały Nr 103/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 104/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie opłaty                   od posiadania psów

7.      Podjęcie Uchwały Nr 105/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru                     w drodze inkasa  łącznego zobowiązania  pieniężnego i podatku od posiadania psów

8.      Podjęcie Uchwały Nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy  Dzierzążnia 

9.      Wolne wnioski i zapytania

10.  Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  04 grudnia  2008 roku  o godzinie 13ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                          

 

                                                                                 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                       mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:16:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:16:07
  • Liczba odsłon: 736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269747]

przewiń do góry