Dzierzążnia, dnia 2017.02.23

 

Nr  ORG.0012.XXIII.2017

 

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn.zm ) zwołuję XXIII Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 161/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego

6.      Podjęcie Uchwały Nr 162/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2017 roku”

7.      Podjęcie Uchwały Nr 163/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 164/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.      Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

       Obrady XXIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  28 lutego  2017 roku  o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.   


                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-07 10:00:23
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-07 10:01:31
  • Liczba odsłon: 885
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272426]

przewiń do góry