Zarządzenia Wójta Gminy 2013 rok

1. Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

2. Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2013 - zarzadzenie_2_2013.zip

3. Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie  przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2012 rok - bilans-gbp_za_2012r..zip

4. Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 lutego 2013 roku zmieniające Zrządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni - zarzadzeniezmia4.13.doc

5. Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego

6. Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej    - zarzadzenie_6_2013.zip

7. Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - zarzadzenie_7_2013.zip

8. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia - zarzadzenie_8_z_2013.doc

9. Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok  - zarzadzenie-9_2013.zip

10. Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 06 czerwca  2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_10_2013.doc

11. Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (skontrum) księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni - inwentaryzacja_2013_zarzadzenie.odt

12.  Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - zarzadzenie_mian_13.doc

13. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie   powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą - zarzadzenie_egzamin_sluzba.doc

14. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia - informacja_wojta_gminy__o_relacji_2013.zip

15. Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 sierpnia  2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - zarzadzenie-15_2013.zip

16. Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 sierpnia  2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013 roku - zarzadzenie_16_2013.zip

17. Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Dzierzążnia - regulamin_swietlicy_wiejskiej.zip

18. Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  26 sierpnia 2013 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego - zalacznik_nr_1_z_2013r_przetarg_regulamin_wrzesien.zip

19. Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  23 października  2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia - informacja_wojta_gminy__o_relacji_2013.....zip

20. Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  23 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - za_l.2_2013.zip

21. Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  24 października 2013 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji

22. Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 października 2013 roku w sprawie  obniżenia ceny nieruchomości - zarzadzenie_wojta_dot_obnizenia_ceny_kadlubowo_2013.doc

23. Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 października 2013 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

24. Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  05 listopada 2013 roku w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej

25. Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  08 listopada 2013 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia- objasnienia_do_wpf-2014.zip

26. Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  08 listopada 2013 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok - projekt_budzetu_na_2014_czesc_opisowa.zip

27. Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  3 grudnia  2013 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika Wójta do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

28. Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia   grudnia 30 grudnia  2013 roku w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości  w Urzędzie Gminy Dzierzążnia oraz  jednostkach dla których obsługę księgową prowadzi Urząd - z_a_r_z_a_d_z_e_n_i_e___nr_28.zip

29. Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  30 grudnia  2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania - zarzadzenie_nr_29.2013.inwentaryzacja_kasy.doc


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-01 12:43:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-16 09:36:41
  • Liczba odsłon: 3523
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278512]

przewiń do góry