Dzierzążnia, dnia 2017.10.18

 

Nr  ORG.0012.XXIX.2017

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017, poz. 1875) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

6.       Podjęcie Uchwały Nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

7.       Podjęcie Uchwały Nr 192/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

8.      Podjęcie Uchwały Nr 193/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dzierzążni w skład którego wchodziły Publiczne Gimnazjum  im Jana Pawła II  oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dzierzążni     

9.      Podjęcie Uchwały Nr 194/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach 

10.  Podjęcie Uchwały Nr 195/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

11.  Podjęcie Uchwały Nr 196/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

12.  Podjęcie Uchwały Nr 197/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 

13.  Podjęcie Uchwały Nr 198/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Pomianowo obręb ewidencyjny nr.19  Pomianowo w drodze przetargu 

14.    Podjęcie Uchwały Nr 199/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Błomino Gumowskie obręb ewidencyjny nr.2 Błomino Gumowskie w drodze przetargu 

15.  Podjęcie Uchwały Nr 200/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Wilamowice  obręb ewidencyjny nr.31 Wilamowice w drodze przetargu     

16.  Podjęcie Uchwały Nr 201/XXIX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały  nr 106/XV/2016 z dnia 31 maja 2016r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  w miejscowości Kucice                                            

17.  Wolne wnioski i zapytania

18.   Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

                    Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 24  października  2017 roku  o godzinie  13.00 w  remizie  OSP  w Dzierzążni. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-24 10:21:12
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 10:21:12
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904875]

przewiń do góry