Na samodzielnym stanowisku inspektora ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznychi planowania przestrzennego prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1. ewidencja lokali mieszkalnych

a) zawiera:

 • informacje o położeniu, wielkości i wyposażeniu lokalu,
 • wykaz aktualnych lokatorów wraz z opłatami czynszu,

b) dane zawarte w ewidencji są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

2 . ewidencja lokali użytkowych

a) zawiera:

 • informacje o położeniu, wielkości i przeznaczeniu lokalu,
 • wykaz aktualnych użytkowników lokalu oraz opłaty czynszu,

b) dane zawarte w ewidencji są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

3.   ewidencja dróg gminnych

a) zawiera:

- oznaczenie numeryczne dróg,

- długość, szerokość i nawierzchnię drogi, ilość przepustów i mostów na danej drodze,

- numer ewidencyjny gruntu oraz księgę wieczystą

  b) dane zawarte w ewidencji są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

  4. rejestr decyzji o warunkach zabudowy

  a) zawiera:

  1. dane dotyczące inwestora, właściciela bądź dzierżawcy nieruchomości,

  2. lokalizację i rodzaj inwestycji,

  3. uzgodnienia, opinie i warunki lokalizacyjne,

  4. oznaczenie numeryczne decyzji,

  5. terminy rozpoczęcia i zakończenia sprawy

  b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

  5. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  a) zawiera:

  1. dane dotyczące inwestora, właściciela bądź dzierżawcy nieruchomości,

  2. lokalizację i rodzaj inwestycji,

  3. uzgodnienia, opinie i warunki lokalizacyjne,

  4. oznaczenie numeryczne decyzji,

  5. terminy rozpoczęcia i zakończenia sprawy

  b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

  6. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia

  a) zawiera:

  1. określenie obszaru objętego planem

  2. uchwałę zatwierdzającą dany plan

  b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

  7. ewidencja mogił i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodo wej

  a) zawiera:

    - karty ewidencyjne miejsc pamięci narodowej wraz ze zdjęciami

  b) dane zawarte w rejestrze są dla potrzeb Urzędu Gminy w Dzierzążni i udostępniane dla potrzeb statystycznych,

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-08 11:59:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:26:08
  • Liczba odsłon: 772
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 1904786]

  przewiń do góry