Zobacz podgałęzie

          Dzierzążnia, dnia 2014.12.17

Nr  ORG.0002.IV.2014

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję IV Sesję  Rady  Gminy  w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie IV Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 10/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2015-2023

6.      Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na  2015 rok    Nr 11/IV/2014  Rady Gminy w Dzierzążni

7.      Podjęcie Uchwały Nr 12/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok na terenie Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 13/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  na terenie Gminy Dzierzążnia

9.      Podjęcie Uchwały Nr 14/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Płońsku

10.  Podjęcie Uchwały Nr 15/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

11.  Podjęcie Uchwały Nr 16/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2015

12.  Podjęcie Uchwały Nr 17/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2015.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 18/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych , Oświaty i Kultury  na rok 2015

14.  Podjęcie Uchwały Nr 19/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

15.  Podjęcie Uchwały Nr 20/IV/2014 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany uchwały budżetowej

16.  Wolne wnioski i zapytania

17.  Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  30 grudnia  2014 roku   o godzinie  1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-19 13:10:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 13:10:59
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270032]

przewiń do góry