Zobacz podgałęzie

           Dzierzążnia, dnia 2014.12.10

Nr   ORG.0002.III.2014

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na   podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję III Sesję   Rady   Gminy   w   Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie III Sesji Rady Gminy,

2.       Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy,

3.       Interpelacje i zapytania,

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.       Podjęcie Uchwały Nr 3/III/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

6.       Podjęcie Uchwały Nr 4/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy

7.       Podjęcie Uchwały Nr 5/III/2014 w sprawie  obniżenia ceny skupu   żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

8.       Podjęcie Uchwały Nr 6/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego

9.       Podjęcie Uchwały Nr 7/III/2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia

10.   Podjęcie Uchwały Nr 8/III/2014   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

11.   Podjęcie Uchwały Nr 9/III/2014 zmiany uchwały budżetowej

12.   Wolne wnioski i zapytania

13.   Zamknięcie obrad III   Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

       Obrady III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu   12 grudnia   2014 roku   o godzinie   14 00   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-11 12:22:34
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11 12:23:02
  • Liczba odsłon: 944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276901]

przewiń do góry