Dzierzążnia, dnia 2014.04.23

Nr  ORG.0002.XXVIII.2014

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXVIII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy,

 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy,

 3. Interpelacje i zapytania,

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

 5. Podjęcie Uchwały Nr 208/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

 6. Podjęcie Uchwały Nr 209/XXVIII/2014 w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 7. Podjęcie Uchwały Nr 210/XXVIII/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

 8. Podjęcie Uchwały Nr 211/XXVIII/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 9. Podjęcie Uchwały Nr 212/XXVIII/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok

 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną za 2013 rok

 12. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok

 13. Wolne wnioski i zapytania

 14. Zamknięcie obrad XXVIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

        Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  6 maja  2014 roku                o godzinie  1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-25 10:49:08
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 10:49:08
 • Liczba odsłon: 1020
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269764]

przewiń do góry