Zarządzenia Wójta Gminy 2016 rok  

 

1. Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie  wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym - 0_-_polityka_bezpieczenstwa.zip

2. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 stycznia 2016 roku w sprawie  określenia Kodeksu Etyki w Urzędzie Gminy w Dzierzążni-  zarzadzenie__2_2016.doc

3. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 stycznia  2016 roku w sprawie  przyjęcia bilansu zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2015 rok-  zarzadzenie_3_2016.zip

4. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie   określenia sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym -  zarzadzenie_4_2016.docx

5. Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 lutego  2016 roku w sprawie   wyznaczenia GOPS w Dzierzążni oraz upoważnienia Kierownika GOPS do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego -  zarzadzenie_5_2016.doc

6. Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 marca  2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Dzierzążni -  regulamin_organizacyjny_2016.projekt.zip

7. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego z GBP -  zarzadzenie_7_2016.zip

8. Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 kwietnia  2016 roku w sprawie  upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych - zarzadzenie_8_2016.docx

9. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych -  zarzadzenie_9_2016.docx

10. Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 kwietnia  2016 roku zmieniające Zarządzenia Nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25.05.2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni zmienione Zarządzeniem Nr 16/2014 Wójta - zarzadzenie_10_2016.doc

11. Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 kwietnia  2016 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-  zarzadzenie_11_2016.doc

12. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 kwietnia  2016 roku w sprawie  powołania składu komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań pożytku publicznego-  zarzadzenie_12_2016.docx

13. Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 kwietnia  2016 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dzierzążnia oraz zasad jej koordynacji - zarzadzenie_13_2016.doc

14. Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 kwietnia  2016 roku w sprawie określenia zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_14_2016.docx

15. Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 kwietnia  2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2016 realizacji zadań publicznych - zarzadzenie_15_2016.docx

16. Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 czerwca  2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne w Gminie Dzierzążnia -  zarzadzenie_wojta_gminy_-_stawki_czynszu_2016.doc

17.Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 czerwca  2016 roku w sprawie powołania Komisji do przekazania i odbioru lokali będących własnością Gminy Dzierzążnia-  zarzadzenie_wojta_do_-przekazania_lokalu_w_nowych_kucicach.doc

18.Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 czerwca  2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2020 -  zarzadzeniezespolstrategiagops.doc

19.Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca  2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą -  zarzadzeniezespolstrategiagops.doc

20.Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca  2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku huraganu w dniu 17 czerwca 2016 roku na terenie Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenieszacowaniebudmieszkalne2016.doc

21.Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 czerwca  2016 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_21.2016.doc

22.Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 czerwca  2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_22_2016.zip

23. Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_23_2016.zip

24 Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 04 lipca  2016 roku w sprawie powołania komisji do pomiaru lokali będących w zasobie Gminy Dzierzążnia -  zarzadzeniekomisjapomiarymieszkan.doc

25.Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 04 lipca  2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Dzierzążni do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przetarg nieograniczony na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - zarzadzenie_nr_25_2016.rtf

26.Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 sierpnia  2016 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2016 roku-  zarzadzenie_26_2016.zip

27.Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 września  2016 roku w  Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego   - zarzadzenie_komisja_przetargowa__2016_nieograniczony_wrzesien.doc

28.Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 września  2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążni - zarzadzenie_28_2016.zip

29.Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 września  2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_29_2016.zip

30.Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 października  2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia  -  zarzadzenie_30_2016.zip

31.Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 października  2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_31_2016.zip

32.Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 października  2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Dzierzążnia -  zarzadzenie_stanowisko_kierowania_2016.doc

33.Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 listopada  2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2023 -  zarzadzenie_33_2016.zip

34.Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 listopada  2016 roku w sprawie  projektu uchwały budżetowej na 2017 rok - zarzadzenie_34-2016.zip

35.Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 listopada  2016 roku w sprawie zapewnienia poprawności spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Dzierzążnia  zarzadzenie35.2016.docx

36.Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 listopada  2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie Dzierzążnia - zarzadzenie_nr_36.2017.pdf

37.Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni - zarzadzeniezespolinter2016.doc

38.Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 grudnia  2016 roku w sprawie zmiany uchwały  budżetowej - zarzadzenie_38_2016.zip

39.Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia  2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania -  zarzadzenie_nr_39.2016_inwentaryzacja_kasy.doc

40. Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki)rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy - zarzadz.40.2016_polit.rach.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-29 13:27:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-13 12:41:47
  • Liczba odsłon: 3875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174391]

przewiń do góry