Dzierzążnia,dn.2006.08.03

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Przedstawienie „Informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku” i podjęcie stosownej uchwały.
 5. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia udostępnienia mieszkańcom Gminy Dzierzążnia wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 10 sierpnia 2006 roku o godzinie 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

 

V-ce Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Matusiak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-07 15:08:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-07 15:08:57
 • Liczba odsłon: 987
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181278]

przewiń do góry