Dzierzążnia,dn.2004.04.15

Pan(i) .................................................................

zam. ...........................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy w Dzierzążni z działalności międzysesyjnej.

4. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

5. Przyjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzążni.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie dokonania zmiany w podziale na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Dzierzążnia.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

 

    Obrady XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 27 kwietnia 2004 roku o godzinie 10°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                                Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-16 13:35:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-16 13:35:25
  • Liczba odsłon: 1003
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276861]

przewiń do góry