Dzierzążnia, dnia 2007.11.20

                                            Pan/i/ .................

                                             zam...................

 


Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), z w o l u j ę  X  Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy Dzierzążnia z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie Uchwały Nr 53/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

5. Podjęcie Uchwały Nr 54/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

6. Podjęcie Uchwały Nr 55/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

7. Podjęcie Uchwały Nr 56/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

8. Podjęcie Uchwały Nr 57/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie opłaty od posiadania psów.

9. Podjęcie Uchwały Nr 58/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

10.Podjęcie Uchwały Nr 59/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Kierownika

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni. 11 .Podjęcie Uchwały Nr 60/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powiadomieniaSekretarza Gminy Dzierzążnia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

12.Podjęcie Uchwały Nr 61/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 28 listopada 2007 roku o godzinie 13 -tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodniczący Rady Gminy w Dzierzążni

  


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 14:23:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:23:51
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272394]

przewiń do góry