Dzierzążnia, dnia 2017.06.01

 

Nr  ORG.0012.XXVII.2017

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 z późn.zm ) zwołuję XXVII Sesję Rady  Gminy  w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

6.      Podjęcie Uchwały Nr 177/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

7.      Podjęcie Uchwały Nr 178/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr 179/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.      Podjęcie Uchwały Nr 180/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

10.  Podjęcie Uchwały Nr 181/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019

11.  Podjęcie Uchwały Nr 182/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia

12.  Podjęcie Uchwały Nr 183/XXVII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  sprzedaży niezabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi Podmarszczyn obręb ewidencyjny nr.18  Podmarszczyn w drodze przetargu     

13.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni za 2016 rok

14.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2016 rok

15.   Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za 2016 rok

16.   Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok                                

17.  Wolne wnioski i zapytania

18.  Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

     Obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  12 czerwca  2017 roku  o godzinie  11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni.   

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-13 14:11:36
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-13 14:11:36
  • Liczba odsłon: 878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276816]

przewiń do góry