Dzierzążnia,dn.2005.11.25

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2006 rok .
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie Gminy Dzierzążnia w 2006 roku .
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podatku od posiadania psów.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2005-2010
 9. Przedłożenie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni rocznego sprawozdania z działalności SG ZOZ w Dzierzążni za 2005 jak również informacji dotyczącej zabezpieczenia usług zdrowotnych nad mieszkańcami gminy w 2006 roku
 10. Przedłożenie przez lek.stomatolog Marzannę Mackiewicz-Dadan (prowadzącą Indywidualną Praktykę Stomatologiczną w Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni) informacji dotyczącej opieki stomatologicznej nad mieszkańcami gminy Dzierzążnia w 2005 roku jak również zabezpieczenia opieki stomatologicznej w 2006 roku.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 2 grudnia 2005 roku o godzinie 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-28 13:27:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-28 13:27:09
 • Liczba odsłon: 913
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267065]

przewiń do góry