Dzierzążnia, dnia 2018.12.13

 

Nr  ORG.0002.III.2018

 

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

              Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie III Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy

3.      Wystąpienia i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Autopoprawka Wójta  Gminy do Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029

6.      Podjęcie Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2019-2029

7.      Autopoprawka Wójta  Gminy do Uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

8.      Podjęcie Uchwały Nr 20/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

9.      Podjęcie Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

10.  Podjęcie Uchwały Nr 22/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11.  Podjęcie Uchwały Nr 23/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

12.  Podjęcie Uchwały Nr 24/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole                   i w domu” na lata 2019 – 2023.

13.  Podjęcie Uchwały Nr 25/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023

14.  Podjęcie Uchwały Nr 26/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok na terenie gminy Dzierzążnia

15.  Podjęcie Uchwały Nr 27/III/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia

16.  Wolne wnioski i informacje

17.  Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

  Obrady III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  19 grudnia 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-27 14:48:05
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 14:48:05
  • Liczba odsłon: 805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181212]

przewiń do góry