Dzierzążnia, dnia  28 czerwca 2017r.

PP.6733.2.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego  

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073)   zawiadamiam,   że  w  dniu   28  czerwca  2017 roku,  na wniosek :

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,  z siedzibą: ul. Mszczonowska 4, 02-337  Warszawa,

w imieniu którego występuje pełnomocnik:   Robert Miękus, TECHCOM Projekt s.c.,  z siedzibą: ul. Polna 15 B, Opacz Kolonia, 05-816 Michałowice,

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  polegającej  na :

 

rozbudowie  istniejącego   i   budowa   nowego   zespołu  zaporowo – upustowego przyłączeniowego  DN500/150/100  -  ZZUP „Dzierzążnia”

 

Lokalizacja  inwestycji:   

działka  nr  ewid.:  69/1,   jednostka  ewidencyjna 14005_2,  obręb   0006  Dzierzążnia,      miejscowość   Dzierzążnia,   powiat  płoński,    województwo  mazowieckie.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w  Dzierzążni, 09 - 164 Dzierzążnia, pokój nr 20, w godz. pracy urzędu: poniedziałek  - piątek,  w godz.  8.00 – 16.00  (tel. 23 661-59-02 lub 04 wew.37).

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                                                                          mgr inż. Witold Pająk

 

  

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w  Dzierzążni

     - w siedzibie Urzędu Gminy  (obok  pok. Nr 20)

       oraz na stronie internetowej    https://ugdzierzaznia.bip.org.pl,

2.  Sołtys wsi  Dzierzążnia  i  Wierzbica Pańska- (z  prośbą o poinformowanie mieszkańców

     sołectwa w  sposób  zwyczajowo przyjęty),

3.  Właściciele  gruntów  przyległych do  w/w nieruchomości -  wg  wykazu  znajdującego się 

     w  aktach  sprawy,

4.  Aa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-28 11:37:47
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28 11:37:47
  • Liczba odsłon: 904
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277095]

przewiń do góry