Nr 0052/XIV/2008

Dzierzążnia,dn.2008.06.17

                                                  Pan(i)     ......................................................

                                            zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) zwołuję  XIV  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

3.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

4.       Podjęcie Uchwały Nr 84/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

5.       Podjęcia Uchwały Nr 85/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia

6.       Podjęcie Uchwały Nr 86/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf  zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

7.       Podjęcie Uchwały Nr 87/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

8.       Podjęcie Uchwały Nr 88/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

9.       Wolne wnioski i zapytania

10.   Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  24 czerwca 2008 roku o godzinie 12ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                                                                                                            

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                 mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-27 10:17:23
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-27 10:17:23
  • Liczba odsłon: 706
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174498]

przewiń do góry