Dzierzążnia, dnia 2005.11.02

                                                        Pan(i) ......................................................

                                                    zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy
 5. na 2005 rok

 6. Przedłożenie Informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia, pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy Informacji dotyczącej zaleceń pokontrolnych RIO w Warszawie z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 9 listopada 2005 roku o godzinie 12ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-11-02 08:42:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-02 08:42:10
 • Liczba odsłon: 872
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174591]

przewiń do góry