Dzierzążnia,dn.2005.08.18

Nr 0052/XXII/2005

Pan(i) ......................................................

zam. .................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dzierzążni.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia

 9. Wolne wnioski i zapytania.

 10. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Obrady XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 26 sierpnia 2005 roku o godzinie 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-18 09:07:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-18 10:49:27
 • Liczba odsłon: 965
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270028]

przewiń do góry