Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku - do zadań Referatu d/s Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

 

Referatem ds. Oświaty kieruje kierownik Referatu oświaty

1. Do zadań Referatu d/s. Oświaty należy prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

1)      Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-ksiegowej jednostek oświatowych z terenu gminy,

2)      Realizowanie przelewów bankowych i dysponowanie rachunkami bankowymi szkół,

3)      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wszystkich placówek oświatowych,

4)      Sporządzanie sprawozdań finansowych dla szkół,

5)      Sporządzanie sprawozdań o inwestycjach w placówkach oświatowych,

6)      zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

7)      utrzymywania tych jednostek,

8)      kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

9)      zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

10)  zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,

11)  zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

12)  zapewnienie opieki przy transporcie dzieci do i ze szkoły,

13)  obsługi ekonomiczno-finansowej gminnych jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi
w tym zakresie,

14)  powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,

15)  oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

16)  zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli,

2. Wytwarzanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej
w ściśle określonym terminie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-19 15:36:32
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:11:24
  • Liczba odsłon: 1404
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267060]

przewiń do góry