Zobacz podgałęzie

Jednostki pomocnicze gminy - Sołectwa

 1. W ramach gminy mogą  utworzone sołectwa
 2. Organizację i zakres działania sołectwa określa rada gminy odrębnym statutem
 3. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonwaczym - sołtys
 4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługujacej funkcjonariuszom publicznym
 5. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie okreslonym w statucie
 6. Organy sołectwa bezpośrednio zarządzają mieniem komunalnym przekazywanym przez gminę rozporządzając jego dochodami i ponosząc odpowiedzialność za straty
 7. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje rada gminy oraz wójt
 8. Rada nadzoruje działalność jednostek pomocniczych za pomocą własnych komisji
 9. Gospodarka finansowa jest prowadzona w ramach budżetu gminy
 10. Wójt Gminy ma prawo wglądu do dokumentów prowadzonych przez jednostki pomocnicze
 11. Wykaz jednostek pomocniczych w załączeniu.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-13 12:03:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-13 12:06:48
 • Liczba odsłon: 5917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174411]

przewiń do góry