Dzierzążnia, dn. 2013.12.12

Nr ORG.0012.XXV.2013

                                                          Pan(i) ..................................................................

 

                                                       zam. ..................................................................

 

  

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594z póż zm) zwołuję XXV Sesję  Rady  Gminy  w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy,

 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy,

 3. Interpelacje i zapytania,

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

 5. Podjęcie Uchwały Nr 178/XXV/2013 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 6. Podjęcie Uchwały Nr 179/XXV/2013 w sprawie Uchwały Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2014

 7. Podjęcie Uchwały Nr 180/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego

 8. Podjęcie Uchwały Nr 181/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego

 9. Podjęcie Uchwały Nr 182/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia

 10. Podjęcie Uchwały Nr 183/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia \

 11. Podjęcie Uchwały Nr 184/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

 12. Podjęcie Uchwały Nr 185/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

 13. Podjęcie Uchwały Nr 186/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2014.

 14. Podjęcie Uchwały Nr 187/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2014.

 15. Podjęcie Uchwały Nr 188/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na rok 2014.

 16. Podjęcie Uchwały Nr 189/XXV/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

 17. Podjęcie Uchwały Nr 190/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

 18. Podjęcie uchwały Nr 191/XXV/2013 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice”

 19. Wolne wnioski i zapytania

 20. Zamknięcie obrad XXV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

           Obrady XXV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 20 grudnia  2013 roku  o godzinie 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


 Przewodnicząca rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-30 12:34:18
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-30 12:34:18
 • Liczba odsłon: 709
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174520]

przewiń do góry