Dzierzążnia, dnia 2015.10.05

Nr  ORG.0002.IX.2015

Pan(i) .................................................................... 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późn.zm ) zwołuję IX Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie IX Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Przedstawienie i omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 roku

6.       Podjęcie Uchwały Nr 59/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019

7.      Podjęcie Uchwały Nr 60/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej

8.      Podjęcie Uchwały Nr 61/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płońsk z przeznaczeniem na przebudowę sieci dróg gminnych

9.      Podjęcie Uchwały Nr 62/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”

10.  Podjęcie Uchwały Nr 63/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały nr 159/XXIII/2013  z dnia   17 września 2013 roku dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018

11.  Podjęcie Uchwały Nr 64/IX/2015   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia porozumienia z Powiatem Płońskim

12.  Podjęcie Uchwały Nr 65/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia porozumienia z Gminą Baboszewo

13.  Podjęcie Uchwały Nr 66/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia

14.  Podjęcie Uchwały Nr 67/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

15.   Podjęcie Uchwały Nr 68/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

16.  Wolne wnioski i zapytania

17.  Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

      Obrady IX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  12 października   2015 roku   o godzinie  10°°  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

      Przewodniczący Rady Gminy 

          Mariusz  Wróblewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-06 13:14:04
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 13:14:04
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269970]

przewiń do góry