Dzierzążnia, dnia 2015.12.14

Nr  ORG.0002.XI.2015

 

Pan(i) .................................................................... 

 

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015, poz. 1515 ) zwołuję XI Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XI Sesji Rady Gminy

2.      Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Panią Teresę Cywińską

3.      Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy

4.      Interpelacje i zapytania

5.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

6.      Podjęcie Uchwały Nr 76/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2023

7.      Podjęcie Uchwały Nr 77/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2016

8.      Podjęcie Uchwały Nr 78/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

9.      Podjęcie Uchwały 79/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej

10.  Podjęcie Uchwały Nr 80/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

11.  Podjęcie Uchwały Nr 81/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska

12.  Podjęcie Uchwały Nr 82/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Uchwały Nr 3/III/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

13.  Podjęcie Uchwały 83/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie gminy Dzierzążnia

14.  Podjęcie Uchwały Nr 84/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia

15.  Podjęcie Uchwały Nr 85/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

16.  Podjęcie Uchwały Nr 86/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

17.  Podjęcie Uchwały Nr 87/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

18.  Wolne wnioski i zapytania

19.  Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

              Obrady XI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  18  grudnia  2015 roku  o godzinie  12°°  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


 Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-14 10:18:03
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-14 10:18:03
  • Liczba odsłon: 770
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278365]

przewiń do góry