Uchwała Nr 137 /XXII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Dzierzążnia z dnia 25 lutego 2003 roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 69 z dnia 11 marca 2003 roku, dokonuje się zmiany treści Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy „Wykaz jednostek organizacyjnych”, którego brzmienie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym, zakresie Statut obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-02 10:55:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-02 10:55:11
  • Liczba odsłon: 672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1898982]

przewiń do góry