Dzierzążnia ,dnia 2007.02.28

 

Nr 0052/IV/2007                                           

                                                        Pan(i) ...........................................

                                              zam. ..........................................       

 

                           Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr, 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję IV Sesję Rady Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie IV Sesji Rady Gminy .

2. Przyjęcie  protokołu  III Sesji Rady Gminy .

3.Uroczyste podziękowanie  sołtysom za pracę w minionej kadencji  2003-2007 .

4. Informacje Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .

5. Podjęcie uchwały Nr.22/ IV / 2007 Rady Gminy  w Dzierzążni w sprawie  udzielenia    pomocy finansowej, Gminie  Naruszewo  z przeznaczeniem  dla osób poszkodowanych  z    przyczyn losowych .

6.Podjęcie uchwały Nr 23 /IV / 2006 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie  zmian w   budżecie  gminy na 2007 r.

7. Podjęcie  uchwały Nr.24 / IV /2006 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie  powołania  Rady Społecznej przy S.G ZOZ w Dzierzążni .

8. Podjęcie  uchwały Nr.25 / IV / 2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2007 r.

9. Podjęcie uchwały Nr. 26 / IV / 2007  Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie  Gminy  Dzierzążnia .

10.Przyjęcie  sprawozdania z realizacji  Gminnego Planu Gospodarki Odpadami .

11.Przedstawienie i przyjęcie ”Informacji dotyczącej zabezpieczenia  realizacji zadań z  zakresu   sprawowania  opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy w 2007 r przez SG.ZOZ w Dzierzążni ”.

12. Wolne wnioski i zapytania .

13.Zamknięcie  IV Sesji Gminy w Dzierzążni.

                   

               Obrady IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni  odbędą się w dniu 8 marca 2007r o godz. 11ºº w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                                                 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                    

                                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-05 14:25:33
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 14:25:33
  • Liczba odsłon: 778
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269840]

przewiń do góry