Nr 0052/III/2010                                                                             Dzierzążnia,dn.2010.12.20

                                                            

                                                                  Pan(i)     ......................................................

                                                           zam. .............................................................. 

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 z późn.zm) zwołuję  III  Sesję Rady Gminy   w Dzierzążni   z następującym porządkiem obrad: 

 

1.      Otwarcie III Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 15/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

6.      Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2011 Nr 16/III/2010 Rady Gminy  w Dzierzążni

7.      Podjęcie Uchwały Nr 17/III/2010  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wyrażenia zgody                  na zawarcie umów na wynajem  lokali użytkowych

8.      Podjęcie Uchwały Nr 18/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy

9.        Podjęcie Uchwały Nr 19/III/2010  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

10.    Podjęcie Uchwały Nr 20/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki  i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015

11.  Podjęcie Uchwały Nr 21/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

12.   Podjęcie Uchwały Nr 22/III/2010  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

13.  Podjęcie Uchwały Nr 23/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy na w Rodzinie na lata 2011-02015

14.    Podjęcie Uchwały Nr 24/III/2010  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

15.  Wolne wnioski i zapytania.

16.   Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  29 grudnia 2010 roku                       o godzinie 12.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                          mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 09:47:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 09:47:48
  • Liczba odsłon: 804
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278410]

przewiń do góry