Zobacz podgałęzie

Dzierzążnia, dnia 2015.03.11            

Nr  ORG.0002.VI.2015

Pan(i) ....................................................................

  

zam. ..................................................................

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję VI Sesję  Rady  Gminy   w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie VI Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 26/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 127/XVIII/2012 z dnia  27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

6.      Podjęcie Uchwały Nr 27/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian we wzorze deklaracji przyjętym Uchwałą  Nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

7.      Podjęcie Uchwały Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku

8.      Podjęcie Uchwały Nr 29/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo-Dzierzążnia-Kucice

9.      Podjęcie Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

10.  Podjęcie Uchwały Nr 31/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

11.  Podjęcie Uchwały Nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

12.  Wolne wnioski i zapytania

13.  Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  16  marca   2015 roku  o godzinie  1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-16 12:42:47
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 12:42:47
  • Liczba odsłon: 850
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277100]

przewiń do góry