Nr 0052/VI/2007


 

Dzierzążnia,dn.2007.04.30


                                                      Pan(i)     ......................................................

                                             zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.  Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337) zwołuję  VI  Sesję Rady Gminy  w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały    Nr 32/V/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia  pomocy finansowej.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmian w budżecie gminy  na 2007 rok.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf ceny i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.
 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Zamknięcie obrad VI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  7 maja 2007 roku   o godzinie 14ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

                                                                                                                                           

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                mgr  Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-24 12:56:41
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-24 12:56:41
 • Liczba odsłon: 1026
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267009]

przewiń do góry