Zarządzenia Wójta Gminy 2011 rok

 

1. Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przeprowadzenia postępowania, a także  wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

3. Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawch świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawch decyzji

4. Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

5. Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta

6. Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podpisywania wniosków dowodopwych i formularzy w imieniu wystawcy dowodów osobistych

7. Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie  wskazania systemu, w którym kontynuowane są czynności kancelaryjne w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

8. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie  określenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Dzierzążni, które nie są otwierane przez punkt  kancelaryjny

9. Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie  wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

10. Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz Bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2010 rok

11. Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010

12. Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloltetniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

13. Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia

14. Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

15. Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

16. Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w gminnej jednostce organizacyjnej - Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

17. Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25  maja 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni

18. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27  maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

19. Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30  maja 2011 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

20 Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

21. Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania  egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego

22. Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości we wsi Dzierzążnia

23. Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

24. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania likwiodatora SG ZOZ w Dzierzążni

25. Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  19 lipca 2011 roku w sprawie  zmiany Zarządzenia  w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadzceń Socjalnych Urzędu gminy w Dzierzążni oraz powołania  komisji socjalnej

26. Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  19 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2011 rok

27. Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego  nieograniczonego w formie rokowań we wsi Nowe Kucice, Dzierzążnia

28. Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

29. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtrowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu nfinansowego jednostek za pierwsze półrocze 2011 roku

30. Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni do określania zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki

31. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 września 2011 roku w sprawie  upoważnienia Pani Bogumiły Sobczak – samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

32. Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 września 2011 roku w sprawie  upoważnienia Pani Bogumiły Sobczak – samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

33. Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

34. Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 września 2011 roku zmieniajace zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania p.o kierownika SG ZOZ w Dzierzążni

34.1 Zarządzenie Nr 34/I/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 października 2011 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat  sporządzonych na dzień zakończenia likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni

35. Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014 

36. Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 października  2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

37. Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 października 2011 roku w sprawie powołania komisji celem dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

38. Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 października 2011 roku w sprawie likwidacji kancelarii tajnej

39. Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015

40. Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projetu uchwały budżetowej na 2012 rok

41. Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 listopada  2011 roku w sprawie zminy uvhwały budżetowej na 2011 rok

42. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

43. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 10:35:08
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-16 14:55:25
  • Liczba odsłon: 3654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267045]

przewiń do góry