Dzierzążnia, dnia  2013.07.02

 

 

Nr  ORG.0002.XXII.2013

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXII Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.      Podjęcie Uchwały Nr 155/XXII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kadłubowo w drodze przetargu,

6.      Podjęcie Uchwały Nr  156/XXII/2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego  kredytu w roku budżetowym 2013

7.      Podjęcie Uchwały Nr  157/XXII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

8.      Podjęcie Uchwały Nr  158/XXII/2013 w sprawie  zmiany uchwały budżetowej.

9.      Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Dzierzążnia za 2012 rok

10.  Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta, Skarbnika  i Sekretarza Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2012 rok

11.  Wolne wnioski i zapytania

12.  Zamknięcie obrad XXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Obrady XXII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  09  lipca  2013 roku  o godzinie  1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-02 12:49:43
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-02 12:49:43
  • Liczba odsłon: 944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277024]

przewiń do góry