Zarządzenia Wójta Gminy 2012 rok

 

1. Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 04 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok  ( załącznik )

2. Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

3. Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na 2012 rok

4. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia rachunku zysków i strat oraz bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2011 rok

4.1. Zarządzenie Nr 4/I/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej  nieruchomości

5. Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni  ( załącznik )

6. Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego  ( załącznik )

7. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie rokowań  ( załącznik)

8. Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za 2011 rok

9. Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości

10. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11. Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  22 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

12. Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia  Kierownika GOPS w Dzierzążni do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej

13. Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  06 czerwca 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni

14. Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 06 czerwca 2012 roku  zmieniające Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni

15. Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  18 czerwca 2012 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia

16. Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej

 17. Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwałyWieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

18.   Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

19.   Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  01 lipca 2012 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dzierzążni i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji

20.   Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie  powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego        

  załącznik)

21.  Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie  powołania Komisji Przteragowej na zbycie nieruchomości w formie rokowań  ( załącznik)

22. zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2012 roku  ( załaczniki )

23. zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia przyjetych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz jednostkach, dla których obsługę kasową prowadzi urząd

24. zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia  2012 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni

25. zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania dokumentacji archiwalnej z archiwum zakładowego

26. zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  07 września 2012 roku w sprawie zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

27. zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015     ( załącznik)

28. zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok     ( załaczniki)

29. zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 października 2012 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie  ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Dzierzążnia

30. zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2013-2023

31. zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

32. zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 listopada  2012 roku  w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2015

33. zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-16 10:29:47
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-03 15:10:22
  • Liczba odsłon: 3426
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181079]

przewiń do góry