PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH


 Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888  z późn. zm.)


 

Stawki podatku leśnego w 2024 roku.

  

z ha fizycznego: 72,0346 zł

50%: 36,0173 zł

(327,43 zł za 1m3


 

Wymagane dokumenty:

 W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć informację o lasach na formularzu IL-1 wraz z załącznikami. Można również załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy

 - oświadczenie o wieku drzewostanu

- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty formularza)


Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu (pon.- pt. 8.00 - 16.00).

 
Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

Uwagi

1.    wysokość podatku leśnego od osób fizycznych jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji

2.    terminy płatności podatku leśnego od osób fizycznych określa art. 6 ust. 3 ustawy o podatku leśnym. Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

3.   wpłaty można dokonywać u sołtysa, na konto Urzędu Gminy Dzierzążnia w banku:  Bank Spółdzielczy w Płońsku o/Dzierzążnia  na indywidualny numer rachunku bankowego

4.   obowiązek składania informacji IL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

 

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, pok. 13,  parter, tel. 023 661 59 02  wew. 41

 

 PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH


Podstawa prawna:

 - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)


 Stawki podatku leśnego w 2024  roku 

z ha fizycznego: 72,0346 zł

50%: 36,0173 zł

(327,43 zł za 1m3


Wymagane dokumenty:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek leśny od osób prawnych na formularzu DL-1 wraz z załącznikami, a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
Można również załączyć następujące dokumenty:

- akt notarialny

- umowę dzierżawy

- pisemne uzasadnienie (w przypadku korekty deklaracji)


Miejsce złożenia: Urząd  Gminy w Dzierzążni pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu (pon.- pt. 8.00 - 16.00).


Termin i sposób załatwienia sprawy: Nie później niż w terminie 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

Uwagi:

1.   wysokość podatku leśnego od osób prawnych jest określana przez podatnika w deklaracji

2.   terminy płatności podatku leśnego od osób prawnych określa art. 6 ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku leśnym. Podatek płatny jest – bez wezwania – w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

3. wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Dzierzążnia w banku:  Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Dzierzążni na indywidualny numer rachunku bankowego

4.    obowiązek składania informacji DL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.

 

Jednostka odpowiedzialna: Referat finansowy Urzędu Gminy w Dzierzążni, pok.   13,  parter, tel. 023 661 59 02  wew. 41

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 09:32:19
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 11:02:18
  • Liczba odsłon: 845
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269790]

przewiń do góry