Dzierzążnia, dn. 23 września 2009 r.

 

 

 

Nr 0052/XXVIII/2009                        

                                                

                                                                                   Pan(i) ..................................................................

 

                                                                                      zam. .................................................................

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy w Dzierzążni 

z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy.

3.       Interpelacje i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

6.       Podjęcie Uchwały Nr 149/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie
 na 2009 rok,

7.       Podjęcie Uchwały Nr 150/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Wierzbica Pańska i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa,

8.       Podjęcie Uchwały Nr 151/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku inwestycją
pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 300319W w miejscowości Pomianowo”,

9.       Podjęcie Uchwały Nr 152/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Naruszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.,

10.   Podjęcie Uchwały Nr 153/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli udzielenia zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” w ramach Programu Wieloletniego pn. ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKLANYCH W LATACH 2008-2011”,

11.   Podjęcie Uchwały Nr 154/XXVIII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej,

12.   Sprawy różne

13.   Wolne  wnioski i zapytania.

14.   Zamknięcie XXVIII  Sesji  Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 29 września 2009 roku
o godzinie 14ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                           mgr Agnieszka  Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:38:20
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:38:20
  • Liczba odsłon: 696
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174573]

przewiń do góry