Zarządzenia Wójta Gminy Dzierzążnia  z 2010 roku

 

1 . Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 20.01.2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Zarzadzenie Nr 2/2010  z dnia 22.01.2010 roku w sprawie powołania komisji w celu przejęcia i przekazania pomieszczeń znajdujących sie w budynku Urzędu Gminy Dzierzążnia

3. Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 22.01.2010 roku w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

4. Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 15.02.2010 roku w sprawie wykonania budżetu za rok 2010

5. Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 11.03.2010 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2009 rok

6. Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 15.03.2010 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

7. Zarzadzenie Nr 7/2010 z dnia 19.03.2010 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2010 rok

8. Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 31.03.2010 roku w sprawie powołania komisji w celu przejęcia i przekazania lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Dzierzążnia

9. Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 01.04.2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni ( załącznik Nr 1 , Nr 2 , schemat org )

10. Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie ustanowienia  dnia wolnego od pracy za 1 maja 2010 roku

11. Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie powołania komisji do zniszczenia  dokumentacji niearchiwalnej

12. Zarządzenie    Nr 12/2010 z dnia   24 maja 2010 roku   w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

13. Zarządzenie    Nr 13/2010 z dnia    01 czerwca 2010 roku   w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

14. Zarządzenie    Nr 14/2010 z dnia      15 czerwca 2010 roku   w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia

15. Zarządzenie    Nr 15/2010 z dnia      18 czerwca 2010 roku   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

16. Zarządzenie    Nr 16/2010 z dnia    01 czerwca 2010 roku   w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Wójta Gminy Dzierząznia z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

17. Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia  w zycie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy Dzierzążnia ( załącznik )

18. Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

19. Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku  w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Reginie Sobczeńskiej - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

20. Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

21. Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku  w sprawie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

22. Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 11 października 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

23. Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 12 października 2010 roku  w sprawie udzielenia upowaznienia Pani Bogumile Sobczak - samodzielny referent ds obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

24. Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomosci w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz sprzedaży nieruchomości w formie rokowań w Dzierzążni, Kucicach i Wilamowicach

25. Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie  projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

26 .Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku  w sprawie  projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

27. Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 12 listopada  2010 roku  w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy w Dzierzążni i Wójta Gminy Dzierzążnia zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

28. Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 22 listopada 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

29. Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 06 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Dzierzążni dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku

30. Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku  w sprawie  ustanowienia dnia wolnego od pracy za 25 grudnia 2010 roku

31. Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok

32. Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku  w sprawie powołania komisji w celu przejęcia i przekazania pomieszczeń znajdujących się w SG ZOZ w Dzierzążni

33. Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz  druków ścisłego zarachowania

34.Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Dzierząznia z dnia 29 grudnia 2010 roku w  sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Dzierzążnia oraz  jednostkach dla których obsługę księgową prowadzi Urząd

35. Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości  w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Dzierzążni

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-02 11:38:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 12:03:00
  • Liczba odsłon: 3633
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278423]

przewiń do góry