Dzierzążnia, dn. 18 grudnia 2003 r.

Nr 0053/X/2003

Pan (i) ..............................................

zam: .................................................

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) zwołuję X Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad:

 1. otworzenie X Sesji Rady Gminy,
 2. przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady,
 3. przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.,
 4. przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.,
 5. przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,
 6. podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej do naliczenia opłat adiacenckich,
 7. podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie opłaty administracyjnej,
 8. podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów,
 9. przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 10. wolne wnioski i zapytania,
 11. zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

Obrady X Sesji Rady Gminy odbędą się w dniu 30 grudnia 2003 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-30 09:43:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-30 09:43:33
 • Liczba odsłon: 1093
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267165]

przewiń do góry