Dzierzążnia, dnia 2014.06.12

Nr  ORG.0002.XXIX.2014

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXIX Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 213/XXIX/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

6.      Podjęcie Uchwały Nr 214/XXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Pluskocin w skład którego wchodzą wsie Pluskocin i Skołatowo na lata 2014-2022

7.      Podjęcie Uchwały Nr 215/XXIX/2014 w sprawie  sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Kucice obręb ewidencyjny nr 16 PGR-Kucice w drodze przetargu 

8.      Podjęcie Uchwały Nr 216/XXIX/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.      Podjęcie Uchwały Nr 217/XXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie obrad XXIX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  17 czerwca 2014 roku o godzinie  1200  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.


Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-16 13:25:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-16 13:25:07
  • Liczba odsłon: 789
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272377]

przewiń do góry