Dzierzążnia, dnia 2014.09.22

Nr  ORG.0002.XXXI.2014

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję  XXXI Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni           z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy

2.       Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy

3.       Interpelacje i zapytania

4.       Podjęcie Uchwały Nr 222/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały  Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013 roku  w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata 2013-2018”

5.       Podjęcie Uchwały Nr 223/XXXI/2014 w sprawie  wyrażenia woli pomocy finansowej Gminie Baboszewo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:„ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Baboszewo realizowana poprzez remont i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych” planowanego do realizacji  w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

6. Podjęcie Uchwały Nr 224/XXXI/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

7.       Podjęcie Uchwały Nr 225/XXXI/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

8.    Podjęcie Uchwały Nr 226/XXXI/2014  w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2015 na realizację zadania inwestycyjnego   pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach Gminy Dzierzążnia poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo – Etap II” współfinansowanegoze środków budżetu Państwa w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie        z Gminą Baboszewo.

9.       Wolne wnioski i zapytania

10.   Zamknięcie obrad XXXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

               Obrady XXXI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu    24 września 2014 roku  o godzinie  1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Agnieszka Harazińska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-12 11:51:06
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:51:06
  • Liczba odsłon: 773
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277060]

przewiń do góry