ERO 6220.2.1.2018                                                                   Dzierzążnia, dnia 18.04.2018r.

 

Zawiadomienie

 

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW    i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3 Gm. Dzierzążnia”

Na podstawie art. 61§4 KPA (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 33 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U.2017. 1405 tj. z późn. zm.) informuję, że na wniosek: Green Park XVII Sp. z o. o.   ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, wszczęto postępowanie  w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia na:. „Budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości   Błomino Gumowskie (0002), dz. nr 49/3  Gm. Dzierzążnia”

Informuję, że wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzążni, pokój nr 36, od poniedziałku do piątku  w godzinach od  8ºº do 16ºº.

Wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach  został publicznie dostępny w wykazie danych. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania umieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz na stronie BIP Urzędu .

                                                                                              Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                                mgr inż. Witold Pająk

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca - Green Park XVII Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski

2.      Strony postępowania wg. załącznika nr  1

3.      a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Imbir Ewelina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-18 14:51:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 14:51:04
  • Liczba odsłon: 829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267068]

przewiń do góry