Nr 0052/I/2010                                                                                   Dzierzążnia, 2010.11.26

                                                                         Pan(i)     ......................................................

                                                                 zam. ..............................................................

 

 Na podstawie art. 20 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591z póź.zm.) zwołuję I Sesję Rady Gminy w Dzierzążni   w dniu  02 grudnia 2010 roku o godzinie 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Dzierzążni.

Proponowany  porządek obrad:

1.      Otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Złożenie ślubowania przez radnych.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

b)      powołanie komisji skrutacyjnej,

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

5.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b)      powołanie komisji skrutacyjnej,

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego)

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

7.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta

8. Informacja Wójta o stanie Gminy.

9.  Podjęcie uchwały  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.   Zamknięcie obrad  I Sesji Rady Gminy.

 

           Przewodniczący  Rady Gminy

 poprzedniej kadencji 2006-2010

 

                                                                                                     mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 09:42:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 09:42:50
  • Liczba odsłon: 772
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269963]

przewiń do góry