Dzierzążnia , dn.  23 stycznia  2009 r.

 

 

 

                                                                                   Pan(i) ..................................................................

 

                                                                                      zam. .................................................................

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zwołuję  XX Sesję Rady Gminy w Dzierzążni 

z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

2.    Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

3.    Podjęcie Uchwały Nr 115/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy

finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

4.    Podjęcie Uchwały Nr 116/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błomino-Jeże” przy udziale dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009.

5.    Podjęcie Uchwały Nr 117/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni  w  sprawie  zmian

     w budżecie na 2009 rok.

6.    Wolne  wnioski i zapytania.

7.    Zamknięcie XX  Sesji  Rady Gminy w Dzierzążni.

                   

Obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 29 stycznia  2009 roku

o godzinie 14ºº  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                                    

                                                                                                           mgr Agnieszka  Harazińska

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:33:41
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:33:41
  • Liczba odsłon: 751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278419]

przewiń do góry