Dzierzążnia, dnia 2007.12.20

Pan/i/ ..............................
zam. ..............................

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), zwołuję XI  Sesję Rady Gminy w Dzierzążni z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

2. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gmin

3. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu gminy na 2008 rok wraz z projektem Uchwały Nr 62/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na 2008 rok.

4. Podjęcie Uchwały Nr 63/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

5. Podjęcie Uchwały Nr 64/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia..

6. Podjęcie Uchwały Nr 65/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

7. Podjęcie Uchwały Nr 66/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tej stołówce

8. Podjęcie Uchwały Nr 67/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

9. Podjęcie Uchwały Nr 68/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

10.Podjęcie Uchwały Nr 69/X1/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

11 .Wolne wnioski i zapytania.

12.Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Obrady XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu 28 grudnia 2007 roku o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodniczący Rady Gminy w Dzierzążni

Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 14:19:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:19:50
  • Liczba odsłon: 667
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174553]

przewiń do góry