Nr 0052/IX//2007                                                                      Dzierzążnia , dnia  18 września 2007r.

 

                                                                                      Pan ( i ) ........................

 

                                                                                      Zam. ...........................

 

         Na podstawie art.20 ust.2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tj.Dz.U Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) z w o ł  u j ę    IX  Sesję Rady Gminy w  Dzierzążni  z  następującym  porządkiem  obrad :.

 

 1. Otwarcie IX  Sesji Rady Gminy w Dzierzązni.
 2. Przyjęcie protokółu z VIII  Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy Dzierzążnia z działalności międzysesyjnej.
 4. Przyjęcie Uchwały Nr 50/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 5. Przyjęcie Uchwały  Nr 51/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody.
 6. Przyjęcie Uchwały Nr 52/IX/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonewego w Płońsku.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie IX  Sesji Rady Gminy w Dzierzązni.

            Obrady IX  Sesji Rady Gminy w Dzierzązni odędą się w dniu  27 września 2007 roku o godzinie 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzązni.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               

                                                                         mgr  Agnieszka  Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-04 11:37:26
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-04 11:37:26
 • Liczba odsłon: 773
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267073]

przewiń do góry