Dzierzążnia, dnia 2016.09.07

 

Nr  ORG.0002.XIX.2016

 

Pan(i) .........................................................................

 

zam. .......................................................................

 

 

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. 2016, poz. 446 ) zwołuję XIX Sesję Rady  Gminy w Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Przedstawienie informacji  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 121/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Sarnowo”  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

9.      Podjęcie  Uchwały Nr 124/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Powiatem Płońskim

10.  Podjęcie  Uchwały Nr 125/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Baboszewo

11.  Podjęcie  Uchwały Nr 126/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

12.  Podjęcie  Uchwały Nr 127/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

13.  Wolne wnioski i zapytania

14.  Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Obrady XIX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  12 września  2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-29 12:44:59
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 12:44:59
  • Liczba odsłon: 635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897938]

przewiń do góry