Dzierzążnia, 2011.12.19

Nr  ORG.0002.XI.2011

 

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję                         XI Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie XI Sesji Rady Gminy,

2.    Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy

3.    Interpelacje i zapytania

4.    Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.    Podjęcie Uchwały Nr 79/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015

6.    Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2012 rok  Nr 80/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni

7.    Podjęcie Uchwały Nr 81/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

8.    Podjęcie Uchwały Nr 82/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

9.    Podjęcie Uchwały Nr 83/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016

10. Podjęcie Uchwały Nr 84/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

11. Podjęcie Uchwały Nr 85/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

12. Wolne wnioski i zapytania,

13. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Obrady XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  28 grudnia  2011 roku  o godzinie 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-04 10:28:29
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-04 10:28:29
  • Liczba odsłon: 754
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277089]

przewiń do góry