Dzierzążnia, dnia 2014.09.03

Nr  ORG.0002.XXX.2014

 

 

Pan(i) ....................................................................

 

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXX Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad: 

1.      Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Przedstawienie i omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2014 roku

6.      Podjęcie Uchwały Nr 218/XXX/2014 w sprawie przejęcia na własność w drodze  umowy darowizny nieruchomości gruntowe w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”

7.      Podjęcie Uchwały Nr 219/XXX/2014 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”

8.      Podjęcie Uchwały Nr 220/XXX/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9.      Podjęcie Uchwały Nr 221/XXX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie obrad XXX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  10 września 2014 roku   o godzinie  1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-12 11:49:06
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:49:06
  • Liczba odsłon: 781
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278337]

przewiń do góry